Online strategie

Een online strategie is een plan voor hoe een organisatie haar online aanwezigheid en activiteiten gaat inzetten om haar doelstellingen te bereiken. Het bevat een analyse van de huidige situatie, een overzicht van de doelstellingen, een plan voor hoe deze doelstellingen gerealiseerd gaan worden, en een plan voor hoe de voortgang en resultaten gemeten gaan worden.

De juiste keuzes maken

De online strategie kan worden gebruikt bij het vernieuwen en verbeteren van een website door het creëren van een duidelijke richting voor het project. Die richting helpt om de juiste online keuzes te maken. Denk aan functionaliteiten die nodig zijn, het UX- en visuele ontwerp van de website, de content die wordt gepresenteerd, en hoe de website kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Keuzes

Een online strategie kan bijvoorbeeld ingezet worden om de online aanwezigheid van een organisatie te versterken door middel van zoekmachine optimalisatie (SEO), het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de interactie met de gebruiker, of het verhogen van conversies op de website. De online strategie zorgt voor een duidelijk beeld van de doelstellingen, het gewenste resultaat, de richting en kernboodschap van de website. Hierdoor kan de website efficiënter worden vernieuwd en verbeterd om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Patiëntenfederatie Nederland Ontwerp-voorbeeld | Verbeteren gebruiksvriendelijkheid digitalezorggids.nl


Ontwerp-voorbeeld | Verbeteren gebruiksvriendelijkheid en interactie met de gebruiker op digitalezorggids.nl