Kernboodschap

Een kernboodschap is een korte en bondige uitspraak die het fundament van een boodschap of campagne vormt. Het is een zin die de essentie van de boodschap weergeeft en de aandacht van de doelgroep trekt. Het is de kern van de communicatie en de basis voor de verdere uitwerking van de boodschap.

De belofte

De kernboodschap (de belofte die je online wilt waarmaken) kan worden gebruikt bij het vernieuwen en verbeteren van een website door het creëren van een duidelijke richting voor de inhoud en het doel van de website. De kernboodschap geeft aan waar de website voor staat en waar het naartoe wil. Hierdoor kan de website efficiënter worden vernieuwd en verbeterd om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

Voorbeeld

Voor de vernieuwde website van het OLVG ziekenhuis is de volgende kernboodschap gebruikt: "Het stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam". Hierdoor kan de website gericht worden op het vervullen van de sleutelrol die OLVG wil vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in de stedelijke omgeving van Amsterdam.

Het bewijs

Het is belangrijk voor de organisatie om aan haar doelgroepen te laten zien dat de organisatie in staat is om de belofte waar te maken, door de vertaalslag te kunnen maken van ambitie en visie naar praktijk. Bij deze doorvertaling gaat het om het overbrengen van zowel inhoud (de boodschap) als gevoel. Kwaliteit, mentaliteit en dienstverlening komen hier veelal samen.

Voor OLVG betekent deze doorvertaling het presenteren van relevante informatie voor patiënten in de regio, zoals de diensten die OLVG aanbiedt, de locaties waar OLVG actief is, en de mogelijkheid om online afspraken te maken. Daarnaast kan de website ook gericht worden op het versterken van de patiëntrelatie door middel van patiënttevredenheidsonderzoeken of door het bieden van een patiëntenportaal, waar patiënten hun gezondheidsgegevens en afspraken kunnen bekijken. Dit alles kan bijdragen aan een efficiëntere website die aan de wensen van de patiënten voldoet en hen helpt bij het maken van weloverwogen keuzes voor hun gezondheid.