Eigendomsrechten en hosting

Website-eigendomsrechten en hosting zijn twee belangrijke aspecten bij het vernieuwen en verbeteren van een website.

Eigendomsrechten

Website-eigendomsrechten verwijzen naar de rechten die men heeft op de inhoud en het ontwerp van een website. Als Product Owner zorg ik er voor dat vooraf duidelijk is wie de eigenaar is van de inhoud en het ontwerp van de website, zodat er geen rechtenconflicten ontstaan en duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de website.

Hosting

Hosting is het proces waarbij een website wordt gehost op een server, zodat deze toegankelijk is op het internet. Het is belangrijk om te kiezen voor een betrouwbare hostingprovider die de website snel en betrouwbaar laat werken en die voldoet aan de vereisten van het project.

Service Level Agreement

Of het nu gaat om hosting van de website of het onderhouden ervan, maak in beide gevallen goede afspraken over de verwachte dienstverlening. Dat regel je via een Service Level Agreement (SLA). Dat is een afspraak tussen een serviceprovider en een klant over de kwaliteit van de dienstverlening. Het beschrijft de verwachtingen en verplichtingen van beide partijen met betrekking tot de beschikbaarheid, prestaties en ondersteuning van een product of dienst.

In het geval van websitebeheer, zou een SLA bijvoorbeeld kunnen specificeren hoeveel tijd de website beschikbaar moet zijn, hoe snel problemen opgelost moeten worden en hoe vaak backups moeten worden gemaakt. Bij hosting zal het vooral gaan over de verwachte prestaties en uptime van de website en hoe dat te meten en te bewaken.

Deze overeenkomsten helpen om de verwachtingen van de organisatie en de serviceprovider te managen en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Verschillende service-niveaus

Hieronder een voorbeeld van een Service Level Agreement (SLA) waarbij vooraf bepaalde reactietijden worden gegarandeerd bij incidenten. Hier kun je als organisatie zelf keuzes in maken. Dat geldt ook voor het service-niveau waarbij na lancering van de website de applicatie van de juiste updates en beveiliging wordt voorzien.

NKI Voorbeeld SLA | Afspraken over prestaties en uptime van de website


NKI - het Nederlands Kankerinstituut | Voorbeeld SLA | Afspraken over prestaties en uptime van de website