Discovery workshop

Een discovery workshop is een sessie waarin een groep mensen bij elkaar komt om inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp of project. Tijdens zo'n workshop worden inzichten verzameld en problemen geanalyseerd om zo een beter begrip te krijgen van de situatie. Discovery workshops worden vaak gebruikt bij de ontwikkeling van een website of ander digitaal project.

Inzichten ophalen

Tijdens deze sessies worden de uitgangspunten, doelen, gewenste resultaten, doelgroepen, kernboodschap, technische vereisten, etc. in kaart gebracht. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van wat er precies moet worden bereikt met de website, welke verbeteringen er nodig zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. Hoe dat er schematisch uitziet wordt vaak aan de hand van een interactie-concept gevisualiseerd. Dit levert inzicht in welke kansen kunnen worden benut, welke pijnpunten verzacht kunnen worden, waar het onderscheidend vermogen zit en welke risico's succes tegen zouden kunnen houden. Dit kan vervolgens verder worden uitgewerkt in een interactie-ontwerp en/of prototype.

Met de inzichten die verzameld worden tijdens de discovery workshop kun je dus een duidelijke visie formuleren voor de verbeteringen en ontwikkeling van de website, en hier een specifieke roadmap voor opstellen waarin ook het Minimum Viable Product (MVP) is opgenomen.

Gewenste resultaten bereiken

De discovery workshop is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een website omdat het helpt om de belangrijkste eisen en vereisten in kaart te brengen, zodat deze op een efficiënte en effectieve manier kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd. Hierdoor kun je als Product Owner de website beter afstemmen op de doelgroep en de gewenste resultaten bereiken waardoor maximaal waarde wordt toegevoegd.

Patiëntenfederatie Nederland Voorbeeld interactie-concept | Review systeem digitalezorggids.nl


Interactie-concept | Verbeteren gebruiksvriendelijkheid en interactie met de gebruiker op digitalezorggids.nl