Acceptatie testen

Acceptatietesten zijn tests die worden uitgevoerd om te bepalen of een website voldoet aan de eisen en specificaties die zijn opgesteld voor het project. Het doel van deze tests is om te bepalen of de website gereed is voor livegang.

Acceptatie van het product

Bij het vernieuwen en verbeteren van een website is het belangrijk om met voldoende zekerheid groen licht te kunnen geven voor livegang, omdat is aangetoond dat de website voldoet aan de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever en/of eindgebruiker. Hierdoor wordt voorkomen dat de website wordt gelanceerd of geïmplementeerd met problemen of gebreken, en kunnen eventuele problemen tijdig worden opgelost voordat de website in gebruik wordt genomen.

Hoe het werkt

Acceptatietesten omvatten bijvoorbeeld het testen van de functionaliteiten van de website, de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid. De testen kunnen worden uitgevoerd door een onafhankelijke testgroep of door testers van de opdrachtgever zelf.

Goede voorbereiding

Bij het uitvoeren van acceptatietesten is het belangrijk om te zorgen voor duidelijke testprocedures, testscenario's en verwachtingen, gebaseerd op goed uitgewerkte ontwerpen en bijbehorende specificaties. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de testen consistent en betrouwbaar zijn en dat de HTML-resultaten (in de browser) eenvoudig kunnen worden geëvalueerd en geanalyseerd.

Digitalezorggids.nl Voorbeeld acceptatietesten | Ontwerp versus HTML


Digitalezorggids.nl | Voorbeeld acceptatietesten | Ontwerp versus HTML